Rolstoelbank

Als rolstoelgebruiker ervaar je de wereld vanuit een lager perspectief. Het is hierdoor lastig om overal bij te kunnen en alles goed te kunnen overzien. Ook ‘buiten een gesprek vallen’ door niet direct mee te kunnen praten, komt voor. Een veel ervaren probleem voor rolstoelgebruikers is het verschil in oog- en spreekhoogte met niet-rolstoelgebruikers. Om dit probleem sterk te verminderen en te verhelpen, bedacht Ongeremd de rolstoelbank. Deze innovatie maakt het veel eenvoudiger voor rolstoelgebruikers om sociale ontmoetingen aan te gaan en op gelijke hoogte met anderen te communiceren.

Vanuit een vraagstuk van het Vegro Expertisecentrum om festivals toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers, is Ongeremd gestart met een onderzoek naar en met rolstoelgebruikers en betrokken organisaties. Dit onderzoek bestond uit het maken van een probleemschets door middel van een minidocumentaire, een landelijke enquête, persoonlijke gesprekken met rolstoelgebruikers, ontmoetingen met organisaties die zich inzetten voor rolstoelgebruikers en het bezoeken van een rolstoelevenement. Door participerend en observerend onderzoek te doen, heeft Ongeremd een beter beeld gekregen van wat er bij de doelgroep speelt.

Ongeremd concludeert dat de grootste frustraties op festivals het gevolg zijn van het verschil in oog- en spreekhoogte tussen rolstoelgebruikers en niet-rolstoelgebruikers. Een ontwerpproces van enkele maanden leidde tot een reeks prototypes waaruit ‘de rolstoelbank’ naar voren kwam als veelbelovende oplossing. Door een uitschuifbare zitting in het wiel van de rolstoel te integreren, wordt de mogelijkheid gecreëerd om op gelijke hoogte te zitten en te communiceren. De rolstoel dient hiermee niet enkel meer als hulpmiddel voor de rolstoelgebruiker, maar wordt ingezet als middel voor sociale interactie. Hierdoor levert deze innovatie een bijdrage aan de ervaring van rolstoelgebruikers én niet-rolstoelgebruikers.
‘‘De rolstoel dient hiermee niet enkel meer als hulpmiddel voor de rolstoelgebruiker, maar wordt ingezet als middel voor sociale interactie.’’

Deze sociale belemmering van verschil in oog- en spreekhoogte komt niet alleen voor op festivals of andere evenementen, maar op nog veel meer plekken of tijdens veel meer situaties binnen de maatschappij. Ongeremd merkt daarom op dat de inzetbaarheid van de rolstoelbank groot is. Denk eens aan de toepassing in dierentuinen, musea of bij ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook op een verjaardag thuis of tijdens een wandeling. Ongeremd ziet dat de rolstoelbank voornamelijk op sociaal gebied een verrijking is voor rolstoelgebruikers én niet-rolstoelgebruikers. Met deze innovatie streeft Ongeremd naar meer bewustwording over de moeilijkheden, maar vooral mogelijkheden voor rolstoelgebruikers en de mensen om hen heen.De rolstoelbank is nog in ontwikkeling. Ongeremd is voortdurend bezig met het verkennen van de markt en legt op dit moment de focus op de doorontwikkeling en technische haalbaarheid van de rolstoelbank. Wat betreft materialisering, bevestiging en comfort staat Ongeremd voor de uitdaging om de bank ingeklapt zo licht en compact mogelijk te houden. Door de gebruikers nauw te betrekken bij het proces van doorontwikkeling, kunnen knelpunten en behoeften direct worden meegenomen in nieuwe prototypes. Deze sociale aanpak is kenmerkend voor Ongeremd.

Het markt- en haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door financieringen van Regieorgaan SIA (Take-off hbo subsidie en Innofest subsidie) en ondersteuning vanuit de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Op de pagina ‘Kijk mee’ kun je meekijken met de ontwikkelingen die Ongeremd doormaakt.

‘‘Ongeremd ziet dat de rolstoelbank voornamelijk op sociaal gebied een verrijking is voor rolstoelgebruikers én niet-rolstoelgebruikers.’’