Over Ongeremd

Ongeremd is een sociale onderneming bestaande uit vijf ontwerpers: Esmée Peters, Jan van Steenbergen, Jackey Koopmans, Rosa Huibers en Yara Roosendaal.

De onderneming is in september 2017, tijdens de studie aan de HKU, ontstaan vanuit een vraagstuk van het Vegro Expertisecentrum om festivals toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers. De inzet voor dit vraagstuk kwam vanuit een gezamenlijke wens om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen met een beperking. Ongeremd zoekt naar out-ofthe-box oplossingen om bij deze doelgroep het gevoel van beperkt zijn zo veel mogelijk weg te nemen. De missie is dan ook het zo veel mogelijk verkleinen van het verschil tussen mensen met en zonder (mobiliteits)beperking. Voor Ongeremd is de sociale dimensie minstens zo belangrijk als de praktische dimensie: de identiteit, de stem en de beleving van de doelgroep staan centraal.

Esmée
Peters

Jan
van Steenbergen

Jackey
Koopmans

Rosa
Huibers

Yara
Roosendaal

Esmée heeft zich tijdens haar studie Spatial Design ontwikkeld als Social Designer. Haar kracht ligt bij de interactie die ze aangaat met de doelgroep. Door gesprekken aan te gaan, vragen te stellen en te observeren zoekt Esmée naar persoonlijke verhalen. Vervolgens vertaalt zij dit en werkt dit uit tot een pakkend en gelaagd ontwerp. Verwonderen, vertalen, versterken of overdrijven, voorop staat dat de gebruiker zich kan identificeren met het concept en ontwerp op zijn of haar manier. In haar afstudeerproject ‘Omarmd door het Ritme’ heeft zij deze technieken toegepast, door participerend onderzoek naar de mate waarin de leefomgeving ondersteuning kan bieden voor dementerenden. Esmée stelt zich graag open voor nieuwe ervaringen en diverse vraagstukken door zelfstandig te werken en inspirerende samenwerkingen aan te gaan.

Als Product Designer, meubelmaker en werkvoorbereider met de nodige praktijkervaring, weet Jan inmiddels al veel over materialen en bewerkingsmethodes. Hij heeft zich tijdens zijn uiteenlopende stages niet alleen verdiept in een breed scala aan materialen en technieken, maar ook een netwerk opgebouwd met producenten en leveranciers. Tijdens zijn functie als Assistent Projectdesigner / Engineer bij Joris Laarman Studio heeft de nodige ervaring opgedaan in het communiceren en onderhandelen met verschillende partijen. Deze combinatie van ontwerp en ontwikkelingswerk en productie-ervaring zorgt ervoor dat Jan een verbindende factor kan zijn in de communicatie tussen de andere ontwerpers en producenten.

Jackey is een onderzoekende, makende Spatial Designer die het belangrijk vindt dat een ontwerp een duidelijk en realistisch concept bevat. Haar ontwerpen hebben een maatschappelijk thema en zijn vaak voor specifieke doelgroepen bedoeld. Haar afstudeerproject ‘Kom je buitenspelen?’ gaat over de uitdaging om kinderen die tegenwoordig te veel binnen zitten en gebruik maken van digitale apparaten, te stimuleren om buiten te spelen. Jackey haar sterke kanten om samen te werken, nauwkeurig te analyseren en het daadwerkelijk uitvoeren van haar ontwerp, heeft ervoor gezorgd dat zij een uitdagend en vernieuwend resultaat heeft weten te bereiken. Daarnaast heeft zij stage gelopen en gewerkt bij interieurarchitectenbureau Dimitri de Roeck, als Digital Designer. Hier heeft zij geleerd om alles in detail uit te werken, van onderzoek naar definitieve oplevering.

Als afgestudeerd product ontwerper, zou Rosa zichzelf eerder “ontwerper van ervaringen” willen noemen. Met haar camera vangt zij de wereld zoals ze hem wil laten zien. De controle over het beeld dat ze naar buiten brengt, fascineert haar. Fictie en werkelijkheid worden met elkaar in verwarring gebracht doordat ze alledaagse -en zelfgemaakte beelden filmt, manipuleert en met elkaar verweeft als één geheel. Geluiden zijn hierbij ook van invloed. Rosa combineert haar filmische beelden vaak met objecten die een poëtische lading hebben. Haar beelden zijn vaak sfeergevoelig en maatschappelijk geëngageerd. Haar ideeën en fantasieën zet ze ook graag in bij het grensvlak tussen design en zorg. Het leven van een ander verrijken, dat is waar haar ambitie ligt. Rosa biedt anderen graag een ervaring in de vorm van herkenning, verbazing of verwarring. Enerzijds door vanuit haar blik te zoeken naar oplossingen voor problemen, dit vaak binnen de zorg. Anderzijds door met haar sferische werk onderwerpen zichtbaar te maken en haar inzichten te delen. Ze wil mensen aan het denken zetten, mensen niet alleen de voorkant maar ook de zij- en achterkant tonen.

Als Spatial Designer werkt Yara graag vanuit een verhalende thematiek. Door echt te buigen over de waardes en wensen van de doelgroep en de context, geeft zij haar eigen invulling aan het vraagstuk. In haar ontwerpen grijpt ze voortdurend terug naar de essentie van datgene wat ze wil bereiken. Een uitdaging is om de toeschouwers nieuwsgierig te maken en ze ook iets mee te geven. In haar afstudeerproject ‘Van de andere kant bekeken’ heeft zij zich gefocust op de ervaring van iemand met autisme, met als doel mensen met én zonder autisme, de wereld van autisme beter te leren begrijpen. Dit vraagt om nauwe samenwerking met de doelgroep, een groot inlevingsvermogen en de kracht om een thema vanuit meerdere perspectieven te onderzoeken en te uiten. Als ruimtelijk vormgever gaat Yara graag samenwerkingen aan met andere disciplines om anderen te inspireren en van anderen te leren.